Zespół kancelarii

Marta Chociniec - Stachowiak
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Zaraz po zakończeniu studiów została aplikantem sądowym najpierw przy Sądzie Okręgowym w Koninie, a następnie przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Egzamin sędziowski w 2001 roku zdała z wynikiem dobrym. Następnie do 2003 roku była asesorem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Kole. W grudniu 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył jej nominację na Sędziego Sądu Rejonowego w Kole. Do maja 2009 roku orzekała w sprawach karnych oraz cywilnych. Następnie po zrzeczeniu się urzędu sędziego została wpisana na listy adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa karnego i cywilnego.
Aneta Woźniak
Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W roku 2013 zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych W Warszawie. Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Przez ponad 10 lat pracowała w dziale prawnym spółki akcyjnej. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, upadłościowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, spółek handlowych oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych.
Ilona Sychowiec
Kierownik sekretariatu, zarządza biurem kancelarii, nadzoruje kwestie finansowe, odpowiada za składanie pism, zakładanie akt elektronicznych i tradycyjnych, obsługę przychodzącej poczty i rozmów telefonicznych. Ukończyła Akademię Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi.
Jolanta Wieczorek
W kancelarii pracuje jako kierownik sekretariatu filii w Koninie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dba o korespondencję w kancelarii, zajmuje się bieżącą obsługą klientów. Sporządza wnioski do urzędów i sądów. Odpowiada za public relations.