Zespół kancelarii

Marta Chociniec - Stachowiak
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Zaraz po zakończeniu studiów została aplikantem sądowym najpierw przy Sądzie Okręgowym w Koninie, a następnie przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Egzamin sędziowski w 2001 roku zdała z wynikiem dobrym. Następnie do 2003 roku była asesorem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Kole. W grudniu 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył jej nominację na Sędziego Sądu Rejonowego w Kole. Do maja 2009 roku orzekała w sprawach karnych oraz cywilnych. Następnie po zrzeczeniu się urzędu sędziego została wpisana na listy adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa karnego i cywilnego.
Ilona Sychowiec
Kierownik sekretariatu, zarządza biurem kancelarii, nadzoruje kwestie finansowe, odpowiada za składanie pism, zakładanie akt elektronicznych i tradycyjnych, obsługę przychodzącej poczty i rozmów telefonicznych. Ukończyła Akademię Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi.
Izabella Rutkowska
W Kancelarii pracuje jako kierownik sekretariatu Filii w Koninie. Ukończyła technikum administracyjne, ekonomiczne, jak również bhp. Ponadto uzyskała licencjat na kierunku Europeistyka. Z zamiłowania dyplomowany Opiekun Medyczny. Odpowiedzialna za obieg dokumentacji oraz przepływ informacji w Kancelarii. Sporządza projekty wniosków do sądów i urzędów. Zajmuje się przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji papierowej oraz elektronicznej. Odpowiada za public relations.