Windykacja

Stachowiak Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji należności w postępowaniach sądowych zwykłych, nakazowych i upominawczych na rzecz Klientów biznesowych. Nasze doświadczenie w obsłudze prawnej i windykacji należności pozwoliło na opracowanie modelu współpracy dostosowanego do potrzeb każdego Klienta.

Każdemu dłużnikowi dajemy szansę, żeby mógł spłacić swoje zobowiązanie na satysfakcjonujących obie strony warunkach. Zawarcie porozumienia pozwoli uniknąć kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, które zawsze obciążają dłużnika. Dlatego też niezwłocznie po udzieleniu pełnomocnictwa przystępujemy do negocjacji, które mają na celu zawarcie ugody w zakresie spłaty zobowiązań. Jeżeli mediacja okazała się bezskuteczna kierujemy sprawę do właściwego postępowania sądowego. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego występujemy do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które często monitorujemy w celu odzyskania wierzytelności dla naszego Klienta.

Podejmujemy również działania prawne prowadzące do eliminacji nieuczciwego dłużnika z życia gospodarczego m.in. poprzez wpisanie go do Krajowego Rejestru Dłużników.