Ubezpieczenia społeczne

Stachowiak Kancelaria Adwokacka udziela porad prawnych i reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nasza praktyka obejmuje prowadzenie spraw przed organami ZUS-u oraz KRUS-u jak i na dalszych etapach postępowania sądowego we wszystkich instancjach.

Reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach o renty, emerytury, zasiłki i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ww. organy.

Sporządzamy na zlecenie Klientów :
  • odwołania od decyzji ZUS-u, KRUS-u w sprawach rentowych i emerytalnych,
  • odwołania od decyzji ZUS-u, KRUS-u w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników.