Specjalizacja

1. Usługi adwokackie na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:
 • reprezentacja przed wszelkimi sądami powszechnymi przede wszystkim w następujących dziedzinach prawa:
  • prawo cywilne (np. odszkodowania, niewykonanie umów, sprawy ubezpieczeniowe, sprawy dotyczące nieruchomości, sprawy konsumenckie, o ochronę dóbr osobistych),
  • prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, obalenie testamentu, o zachowek),
  • prawo rodzinne (np. sprawy o rozwód, separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, podział majątku),
  • prawo karne (np. obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, reprezentacja pokrzywdzonego, sporządzanie zażaleń i apelacji, wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wniosków o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności)
 • indywidualne porady prawne w formie konsultacji,
 • sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia),
 • pisemne opinie i analizy prawne w bardziej skomplikowanych stanach prawnych (np. analiza umów, spraw sądowych),
 • przygotowywanie projektów umów,
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, o podział spadku, z prokuraturą, w sporach sądowych),
 • dochodzenie należności od dłużników.

2. W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, a w szczególności:
 • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej, w tym windykacji masowej,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego,
 • sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny i najnowsze orzecznictwo,
 • opiniowanie i sporządzanie projektów umów.