Pro Publico Bono

Zespół prawników z naszej Kancelarii czynnie angażuje się w pracę pro publico bono, wierzymy że jest ona istotnym składnikiem prawniczej praktyki, zawód prawnika pozwala nam realizować się profesjonalnie, jest naszą pasją, ale jest też dla nas zobowiązaniem do niesienia pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Dlatego z przyjemnością poświęcamy czas, aby działać na rzecz potrzebujących pomocy prawnej. Świadomość tego, iż nasza wiedza i doświadczenie bywają pomocne w życiu innych i to bez względu na ich status społeczny, sprawiła, że mocno zaangażowaliśmy się w świadczenie bezpłatnej pomocy ludziom najbardziej potrzebującym.

Również aktywnie uczestniczymy w akcji "Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich" organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką. Jest to ogólnopolska akcja, która organizowana jest dla osób w trudnej sytuacji materialnej. O wyznaczonym kolejnym terminie poinformujemy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jeżeli Państwo chcecie skorzystać z naszej pomocy to prosimy o kontakt telefoniczny.