Prawo transportowe

Stachowiak Kancelaria Adwokacka z powodzeniem zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne. Oferujemy pomoc prawną przy zawieraniu umów transportowych i rozwiązywaniu sporów związanych z wykonywaniem takich kontraktów. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej w sporach wynikłych z prowadzenia działalności transportowej.

Do najczęstszych problemów w tej branży należą:
  • odwołanie od kar Inspekcji Transportu Drogowego nałożonych w związku z kontrolą na drodze jak i w siedzibie przewoźnika, w tym składanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • sprawy związane z wypłatą odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych m.in. za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki,
  • przestrzeganie reguł czasu pracy kierowców.

W ramach tej specjalizacji oferujemy zarówno doraźną pomoc w rozstrzygnięciu problemów powstałych na gruncie prawa transportowego, a także stałą obsługę prawną przedsiębiorstw.