Prawo spółek

Stachowiak Kancelaria Adwokacka w sprawach z zakresu Prawa Spółek przede wszystkim zajmuje się:
  • zakładaniem spółek prawa handlowego, w tym także przygotowaniem i negocjowaniem umowy spółki, przygotowaniem dokumentów koniecznych do jej rejestracji oraz zapewniamy reprezentację przed Sądem Rejestrowym,
  • przygotowywaniem i prowadzeniem procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych,
  • dokonaniem rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowaniem i prowadzeniem postępowania upadłościowego i układowego,
  • bieżącym doradztwem w codziennej działalności spółek,
  • sporządzaniem oraz opiniowaniem umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek,
  • dokonywaniem analizy sytuacji prawnej spółek,
  • zapewnieniem reprezentacji przed Sądami wszystkich instancji w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżenie uchwał, odpowiedzialności cywilnej oraz karnej członków zarządu spółek,
  • pomocą przy przekształceniach formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej (np. przekształcenie spółek osobowych lub kapitałowych w spółki innego rodzaju).