Prawo rodzinne

Stachowiak Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Oferuje pomoc przy regulacji stosunków rodzinnych dotyczących zarówno spraw osobistych jak i majątkowych.

Pomoc prawna najczęściej dotyczy spraw:
  • o rozwód, separację,
  • alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci i współmałżonków m.in. o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, o podwyższenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • uregulowania władzy rodzicielskiej m.in. o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o ustalenie kontaktów, o wydane dziecka,
  • o ustalenie ojcostwa, o zapewnienie ojcostwa, o unieważnienie uznania dziecka,
  • o ubezwłasnowolnienie,
  • o ustalenie opiekuna prawnego,
  • o ustanowienie kuratora,
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowych małżonków,
  • o podział majątku wspólnego małżonków.

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rodzinnych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski.

Również prowadzimy negocjacje pozasądowe w zakresie ustalenia warunków rozwodu, wysokości renty alimentacyjnej i kontaktów rodziców z dziećmi oraz zasad podziału majątku wspólnego małżonków.

Udzielamy pomocy w zakresie egzekwowania kontaktów rodzica z dziećmi w przypadku ich utrudniania lub uniemożliwiania przez drugą stronę.