Prawo konsumenckie

Stachowiak Kancelaria Adwokacka w ramach prowadzonej działalności zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa konsumenckiego, a w szczególności:
  • w sprawach dotyczących reklamacji, jak i gwarancji,
  • w sprawach wynikających ze sprzedaży towarów, w tym świadczenia usług na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • sprawy związane z kredytami konsumenckimi, sprzedażą konsumencką, nieuczciwą konkurencją,
  • przeprowadzenie analizy umów pod kątem niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych),
  • prowadzi sprawy o uznanie postanowień umowy zawartych z konsumentami za niedozwolone klauzule umowne.