Prawo karno - gospodarcze

Stachowiak Kancelaria Adwokacka obok bogatego doświadczenia w prowadzeniu spraw karnych posiada szeroką wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dzięki temu mamy możliwość dokonania pełnej analizy zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyka dpowiedzialności karnej.

Działalność naszej Kancelarii koncentruje się na pełnej reprezentacji Klientów na wszystkich etapach postępowań przygotowawczych i sądowych dotyczących przestępstw gospodarczych np.:
  • wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym,
  • wyłudzenie kredytu,
  • wyłudzenie odszkodowania,
  • udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela,
  • niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej itp.

Poza reprezentacją Klientów, nasza Kancelaria proponuje także pomoc:
  • w doradztwie zapobiegania lub minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie oskarżeń karnych kierowanych wobec naszych Klientów,
  • w gromadzeniu materiału dowodowego w sprawach karno-gospodarczych
  • w ocenie zgromadzonego materiału dowodowego pod kątem przydatności w toku postępowania karnego.