Prawo karne

Stachowiak Kancelaria Adwokacka świadczy usługi z zakresu prawa karnego. Oferujemy nie tylko obronę karną przed Sądem, ale także reprezentację przed Policją, Prokuraturą i innymi organami postępowania przygotowawczego. Odpowiednie przygotowanie linii obrony wymaga udziału adwokata już na najwcześniejszym etapie postępowania.

Oferujemy również pomoc prawną w przypadku zastosowania środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór policji), jak również osobom wobec których został zastosowany list gończy.
Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną także na etapie postępowania wykonawczego (np. odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, zatarcie skazania, skrócenie okresu wykonywania środka karnego itp.).
Nasza pomoc najczęściej dotyczy:
  • reprezentacji i udzielania porad z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego, wykroczeniowego oraz wykonawstwa karnego,
  • sporządzania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • sporządzenia zażaleń, apelacji, wniosków o wydanie wyroku łącznego, wniosków o ułaskawienie.

Pomoc prawną oferujemy nie tylko osobom podejrzanym czy oskarżonym, ale również pokrzywdzonym, także w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych.