Prawo gospodarcze

Stachowiak Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obsługę spółek osobowych, a także spółek kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zajmujemy się zagadnieniami prawnymi związanymi z prowadzeniem szeroko pojętej działalności gospodarczej i obrotem handlowym. Prowadzimy kompleksową bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Sporządzamy i weryfikujemy wszelkie umowy i kontrakty handlowe między podmiotami gospodarczymi. Udzielamy porad prawnych, opinii i wyjaśnień w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami naszych Klientów biznesowych.

Ponadto udzielamy porad prawnych i opinii z zakresu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nasza Kancelaria również reprezentuje swoich Klientów przed Sądami w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych wszystkich instancji. Również zapewniamy zastępstwo w toku postępowań egzekucyjnych. Nadto reprezentujemy swoich Klientów przed Sądami administracyjnymi.