Prawo cywilne

W zakresie spraw cywilnych pomoc prawna udzielona przez Stachowiak Kancelarię Adwokacką najczęściej polega na:
  • udzielaniu porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego z zakresu prawa cywilnego,
  • sporządzaniu lub opiniowaniu umów cywilnoprawnych,
  • dochodzeniu roszczeń wynikających z umów,
  • badaniu zgodności umów z obowiązującymi przepisami prawa,
  • dochodzeniu odszkodowań wynikających z czynów niedozwolonych,
  • sporządzeniu opinii prawnych,
  • sporządzeniu pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego (np. pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje),
  • udzielaniu pomocy w negocjacjach pomiędzy stronami na etapie przedsądowym oraz sądowym, ponieważ zawsze zmierzamy do ugodowego zakończenia sporu, a w przypadku braku porozumienia zastępujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz organami egzekucyjnymi.