Prawo budowlane

Stachowiak Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową i stałą obsługę przedmiotów w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego.

Oferujemy pomoc prawną w sporządzaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów dotyczących inwestycji budowlanych, a w szczególności:
  • umowy o roboty budowlane,
  • umowy o dzieło,
  • umowy deweloperskie.Ponadto występujemy w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego:
  • inwestorami,
  • wykonawcami,
  • deweloperami i ich klientami.Najczęstszym źródłem sporu w zakresie inwestycji budowlanych jest ocena jakie prace są, a jakie nie są objęte zakresem umowy. Tematem spornym są także, kwestie związane z odbiorem i związane z nim wynagrodzenie. Reprezentujemy w takich sytuacjach naszych Klientów na etapie negocjacji pomiędzy kontrahentami jak i na etapie sporu sądowego. W celu pomocy naszym Klientom współpracujemy z biegłymi z zakresu technologii budowy jak i kosztorysu.