Odszkodowania

Stachowiak Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych dotyczących uzyskanie odszkodowań, zadośćuczynienia, a także renty od zakładów ubezpieczeń lub innych zobowiązanych podmiotów.

W takich sprawach jest sporządzana opinia prawna, najczęściej przy udziale współpracujących z Kancelarią lekarzy, dotycząca określenia przysługujących roszczeń oraz określenia szans uzyskania odszkodowania, a także jego wysokość. Następnie pracownicy Kancelarii formułują roszczenie i reprezentują Klienta w negocjacjach przedsądowych. Następnie jeżeli zdaniem naszego Klienta wynegocjowana kwota odszkodowania jest za niska reprezentujemy go w postępowaniu sądowym.

Należy pamiętać, że szeroko rozumiane odszkodowanie najczęściej dotyczy:
  • wypadków komunikacyjnych, w zakresie szkód dotyczących osób, jak i mienia,
  • błędów w sztuce lekarskiej,
  • szkody wyrządzonej przestępstwem np.: uszkodzenie ciała, kradzież, uszkodzenie lub zniszczonego mienia np. w sytuacji spalenia mieszkania,
  • niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy,
  • za bezumowne korzystanie z nieruchomości m.in. poprzez wytyczenie linii energetycznej, postawienie budynku na cudzym gruncie,
  • wypadków losowych np.: potknięcie na oblodzonym chodniku, pogryzienie przez psa, uraz od spadającego śniegu z nieoczyszczonego dachu,
  • wypadków podczas prac w gospodarstwie rolnym.