Nieruchomości

Stachowiak Kancelaria Adwokacka świadczy następujące usługi prawne w sprawach związanych z nieruchomościami:
  • dokonuje kompleksowej analizy prawnej nieruchomości oraz podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami tych nieruchomości dla potrzeb przyszłych transakcji,
  • ustala przesłanki i podejmuje w imieniu Klienta działania w celu wykreślenia hipotek, służebności i innych obciążeń oraz praw osób trzecich z ksiąg wieczystych oraz reprezentuje Klientów w innych sprawach przed Sądami w postępowaniach wieczysto-księgowych,
  • reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości np. o zasiedzenie, o uwłaszczenie, o rozgraniczenie, o wydanie nieruchomości, o naruszenie posiadania, o ustanowienie drogi koniecznej itp.
  • opracowuje wszelkie umowy dotyczące nieruchomości np. umowy najmu, dzierżawy itp.
  • doradza oraz prowadzi sprawy związane z odzyskaniem nieruchomości zajętych przez osoby trzecie tzw. eksmisje,
  • reprezentuje swoich Klientów w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste,
  • zajmuje się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych.