Księgi wieczyste

Stachowiak Kancelaria Adwokacka zajmuje się również obsługa prawną dotyczącą postępowań w zakresie ksiąg wieczystych.

Pomoc prawna najczęściej dotyczy:
  • prowadzenia postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • założenia księgi wieczystej,
  • uaktualnienie danych zawartych w księdze wieczystej,
  • wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Należy pamiętać, że księgi wieczyste są prowadzone przez sądy rejonowe w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. Każdy właściciel albo nabywca nieruchomości powinien wiedzieć co jest wpisane do księgi wieczystej.

Pomagamy przy wypełnianiu i składaniu w sądzie formularzy dotyczących postępowania wieczysto - księgowego prowadzonego w systemie informatycznym, takich jak:
  • wniosek o założenie księgi wieczystej
  • wniosek o wpis w księdze wieczystej,
  • wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej,
  • wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej,
  • wniosek o wgląd do księgi wieczystej/wydanie wydruku księgi wieczystej.